Stop Boreliozie

Ze względu na duże zainteresowanie programem aktualnie brak miejsc na kolejne badania. O wznowieniu realizacji programu będziemy informować na bieżąco.

Sprawdź czy jesteś zakażony bakterią boreliozy

 • Ukąsił Cię kleszcz ?
 • Jesteś narażony na kontakt z kleszczem ?
 • Odczuwasz u siebie niepokojące objawy ?
 • Podejrzewasz u siebie boreliozę ?

Skorzystaj z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych

Do kogo jest kierowany program Stop Boreliozie?

Program skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej, z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka, czyli rolników, leśników, myśliwych, a także tych, którzy podejrzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem.

Program rozpoczyna się przeprowadzeniem przez pielęgniarkę wywiadu z pacjentem i uzupełnieniem ankiety kwalifikacyjnej, w celu wyłonienia osób z podejrzeniem choroby. Pacjenci, u których istnieje ryzyko zakażenia boreliozą zostaną skierowani na badania diagnostyczne- wykonanie testu Elisa w klasie IgM oraz IgG. W przypadku, gdy wynik testu Elisa będzie pozytywny lub wątpliwy, pacjent zostanie skierowany przez lekarza na dalszą diagnostykę- test potwierdzający Western- Blot w klasie IgM oraz IgG z wynikami którego zostanie skierowany na konsultację do specjalisty chorób zakaźnych, gdzie uzyska informację o ewentualnej potrzebie podjęcia dalszego leczenia w ramach NFZ.

Nadzór merytoryczny i konsultacje medyczne pacjentów:

Dr n. med. Grażyna Semczuk

 • Specjalista Chorób Zakaźnych
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Miejsca realizacji badań:

Centrum Medyczne SANITAS
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Rezerwacja wizyt: 81 53 40 400

Centrum Medyczne SANITAS – Filia nr 1 w Świdniku
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
Rezerwacja wizyt: 81 565 90 00

 


Borelioza - zakażenie

Borelioza jest szczególnie groźną chorobą spośród tych przenoszonych przez kleszcze. Wywołuje ją krętek Borrelia burgdorferi- bakteria bytująca w organizmach dzikich i domowych zwierząt. Nie ma na nią szczepionki, stąd tak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby.

Borelioza choć jest chorobą zakaźną nie jest zaraźliwa - nie przenosi się z człowieka na człowieka. Aby doszło do zakażenia bakteria wywołująca chorobę musi zostać przeniesiona przez kleszcza. Lubelszczyzna należy do obszarów o szczególnie podwyższonym zagrożeniu zakażeniem boreliozą. Notuje się tu z roku na rok coraz więcej przypadków tej choroby.

OKRES AKTYWNOŚCI KLESZCZY

MARZEC – LISTOPAD
 

PROFILAKTYKA BORELIOZY

Nie ma szczepionki, która zapobiegałaby zakażeniu boreliozą.
Podstawą profilaktyki boreliozy jest albo unikanie miejsc występowania kleszczy, albo należyta ostrożność podczas przebywania w takich miejscach i właściwa ochrona ciała przed kleszczami, tj.:

 • noszenie odpowiednich ubrań: jasne kolory, długie rękawy i nogawki wpuszczane w buty (najlepiej z wysokimi cholewami),
 • stosowanie na skórę i ubrania środków odstraszających kleszcze,
 • dokładne sprawdzania ciała po powrocie z lasu, pola, łąki czy działki - zwłaszcza okolice pachwin, pach, za małżowinami usznymi, w fałdach skórnych

OBJAWY BORELIOZY

Wczesna faza miejscowa (kilka dni do miesiąca po ugryzieniu przez kleszcza)

 • rumień wędrujący 50- 70% chorych
 • objawy towarzyszące: zmęczenie, senność, ból głowy, sztywność karku, bóle mięśniowe i stawowe, powiększenie węzłów chłonnych

Wczesna faza rozsiana (10 dni do 2 lat od ugryzienia przez kleszcza)

 • Układ nerwowy:
  • zapalenie opon mózgowych
  • porażenia nerwów czaszkowych (np. twarzy)
  • niedowłady, drętwienia
  • zapalenie korzeni nerwowych
 • Serce:
  • zaburzenia akcji serca
  • zapalenie mięśnia serca i osierdzia
 • Układ mięśniowo- szkieletowy:
  • nawracające bóle stawów,
  • zapalenie jedno - lub wielostawowe
 • Oczy:
  • zapalenie spojówek, naczyniówki, tęczówki
  • zaburzenie widzenia
 • Skóra:
  • mnogie zmiany rumieniowe

Faza późna (miesiące, a nawet lata po ugryzieniu przez kleszcza)

 • Układ mięśniowo-szkieletowy:
  • zapalenie jedno- lub wielostawowe
  • trwałe uszkodzenia stawów
 • Neuroborelioza:
  • zaburzenia czucia, mrowienie
  • zaburzenia psychiczne - uczucie niepokoju, odrętwienia, rozdrażnienia
 • Objawy skórne:
  • przewlekłe zapalenie zanikowe skóry kończyn
  • Zmiany twardzinopodobne (zaniki skóry, Stwardnienia)

 

 


Projekt realizują: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych i Centrum Medyczne SANITAS

Projekt „Realizacja działań profilaktycznych oraz wykonywanie badań diagnostycznych w kierunku boreliozy" realizowany jest w ramach Programu RPO WL, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian. Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej