Poradnia Pulmonologiczna

 
Pulmonologia – to dziedzina medyczna, która zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego. W poradnia pulmonologicznej świadczymy usługi doradcze, diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów z chorobami, które mają wpływ na płuca i oddychanie. 

Oferujemy:


Lekarze specjaliści z zakresu pulmonologii posiadają wiedzę w zakresie zaburzeń układu oddechowego tj.: przewlekłe obturacyjne choroby płuc, w tym astma, śródmiąższowe choroby płuc, chorobę naczyń płucnych w tym nadciśnienie płucne, zaburzenia snu, ostrej i przewlekłej niewydolności oddechowej, gruźlicę oraz różne infekcje płuc.

Diagnostyka realizowana w poradni pulmonologicznej obejmuje: