Poradnia Alergologiczna

 
Alergologia to specjalizacja medyczna, zaliczona w Polsce do szczegółowych zajmująca się zapobieganiem, rozpoznaniem i leczeniem chorób alergicznych, zaburzeń immunologicznych w tym pierwotnych niedoborów odporności.
Reakcje alergiczne  wywoływane są przez alergeny, które zwykle są substancjami pochodzenie roślinnego lub zwierzęcego, rzadziej węglowodanami lub związkami chemicznymi.

Oferujemy:


Jeżeli cierpią Państwo na alergie to znaczy że system odpornościowy błędnie odczytuje nieszkodliwe substancje zwane alergenami jako zagrożenie.

Najczęstsze objawy:

 • nasilony katar,
 • zatkany nos,
 • łzawienie spojówek,
 • duszność,
 • kaszel,
 • wysypka,
 • rumień,
 • świąd,
 • zaczerwienienie,
 • nudności,
 • wymioty
 • biegunka.

Alergeny do organizmu mogą przedostawać się:

 • Drogą wziewną;
  Wyróżniamy tu alergeny powietrzopochodne (inhalacyjne, wziewne).
  • Alergeny występujące wewnątrz pomieszczeń tj. np. roztocze kurzu domowego, alergeny zwierząt
  • Alergeny występujące na zewnątrz pomieszczeń tj. np. pyłki roślin
 • Drogą pokarmową;
 • Poprzez bezpośredni kontakt, czyli wytwarzające reakcję alergiczną poprzez bezpośrednie zetknięcie się ze skórą.

Diagnoza

Jeżeli Państwo lub ktoś bliski ma objawy alergii nasi alergolodzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby prawidłowo zdiagnozować stan zdrowia i zalecić odpowiedni plan leczenia, przeprowadzą odpowiednią diagnostyką zależną od wywiadu i stwierdzonych wcześniej zmian. W poradni alergologicznej wykonujemy m.in. testy skórne, badanie spirometryczne czy badania laboratoryjne pozwalające na dokładne sprecyzowanie czynników powodujących reakcje alergiczne. Znając alergen jaki uczula i utrudnia życie prowadzimy immunoterapię swoistą (odczulanie, szczepienia odczulające) przeciwko alergii.

Odczulanie

Odczulanie polega na podawaniu szczepionki z substancją na którą jest się uczulonym. Jest to metoda leczenia wpływająca na obniżenie wrażliwości układu odpornościowego na alergen, zmniejsza nasilenie objawów i konieczność zażywania leków przeciwalergicznych jak również obniża podatność na rozwój astmy lub innych chorób wywołanych przez alergeny.

Leczenie początkowe polega na podawaniu zwiększonych dawek szczepionki co 7-14 dni w zależności od wskazań lekarza prowadzącego. Dawki podtrzymujące podaje się co 4-8 tygodni.

W zależności od rodzaju szczepionki immunoterapię swoistą stosuje się w systemie:

 • Całorocznym. Zastosowanie u chorych na alergeny występujące całorocznie do których należą m.in. roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt. Po osiągnięciu dawki podtrzymującej szczepienia następują w odstępach co 4-8 tygodni przez 3-5 lat.
 • Przedsezonowym. Zastosowanie u chorych na alergeny występujące sezonowo, przed każdym okresem pylenia. Szczepionki podawane są przed każdym sezonem pylenia przez kilka lat w dawkach od 6-ciu do kilkunastu iniekcji alergenu w odstępach co 7-14 dni.