Badania RTG

 

Pracownia RTG - radiologia cyfrowa

Nasze Centrum dysponuje aparatem do badań RTG. Badanie polega na przechodzeniu przez wybraną cześć ciała badanego (np. klatkę piersiową) kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X).
Badania RTG mają szczególne zastosowanie w diagnostyce chorób płuc, serca i układu kostno-stawowego. Pozwalają one zdiagnozować chorobę i podjąć odpowiednie leczenie. Jest badaniem bezbolesnym.

Badania wykonywane są w aparatem cyfrowym, a wyniki dostępne są do odbioru w formie elektronicznej przez internet lub osobiście na płycie CD.*
 

Zakres badań RTG

Skierowanie

Na badania radiologiczne wymagane jest skierowanie od lekarza.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Pozostałe badania radiologiczne:

Mammografia cyfrowa

Mammografią nazywamy radiologiczne badanie piersi polegające na wykonaniu serii zdjęć przy użyciu promieni rentgenowskich.
Jest najbardziej skuteczną metodą w diagnostyce raka piersi i pozwala na wykrycie nowotworu w najwcześniejszym stadium rozwoju.

Badania wykonywane są w aparatem cyfrowym, a wyniki dostępne są do odbioru w formie elektronicznej przez internet lub osobiście na płycie CD.*

Skierowanie

Na badania radiologiczne wymagane jest skierowanie od lekarza.

Miejsce wykonywania badań


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Urografia

Urografia jest to badanie radiologiczne obrazujące drogi moczowe i czynność nerek przy użyciu środka cieniującego podanego dożylnie i wydalanego z moczem.

Skierowanie

Wymagane

Miejsce wykonywania badań

Pantomogram

Pantomogram jest specjalistycznym zdjęciem RTG stosowanym w stomatologii. Jest to zdjęcie przeglądowe, stosowane w leczeniu ortodontycznym i implantologicznym, ponadto umożliwia wykrycie nieprawidłowości takich jak: zmiany okołowierzchołkowe, próchnica, zatrzymane zęby, powikłania po leczeniu kanałowym.
W Centrum Medycznym „Sanitas” zdjęcia wykonywane są przy pomocy aparatu cyfrowego. Jest to czynność całkowicie bezbolesna i trwa zaledwie kilkanaście sekund.

W jakich sytuacjach wykonuje się pantomogram?

  • przed leczeniem ortodontycznym,
  • w celu oceny ogólnego stanu zębów, czyli obecności próchnicy, jakości leczenia kanałowego, obecności zmian zapalnych wokół wierzchołka korzenia, jakości wypełnień,
  • w celu oceny warunków w jamie ustnej pod wykonanie protezy, korony, bądź mostu,
  • w celu oceny czy ilość kości i miejsca jest wystarczająca do wprowadzenia implantu,
  • przed chirurgicznym usunięciem zębów zatrzymanych,
  • w chorobach przyzębia, parodontozie, aby ocenić stopień zaawansowania choroby i zastosować odpowiednią metodę leczniczą
     

Skierowanie

Wymagane

Pobierz wzór skierowania

Miejsce wykonywania badań