Zajęcia Hałas - nasz wróg

 

Zajęcia dla uczniów w C.M. SANITAS

Dnia 11 lutego 2014 roku w naszym Centrum Medycznym gościliśmy uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr. 6 w Lublinie na zajęciach pt. Hałas- nasz wróg.

 

Powitanie i zacięcia na sali konferencyjnej

W trakcie trzygodzinnego spotkania, dzieci mogły wysłuchać prezentacji tematycznej, brać aktywny udział w ćwiczeniach. Miały także możliwość zapoznania się z profilem naszego Centrum, przybliżając sobie pracę lekarzy, pielęgniarek, diagnostów audiologicznych, czy techników RTG w wybranych gabinetach specjalistycznych i diagnostycznych.

Zwiedzanie gabinetów

Uczniowie w trakcie pobytu w placówce mogli wziąć udział w badaniu słuchu i poznać profesjonalną aparaturę służącą do diagnozowania niedosłuchu. W trakcie zapoznawania się ze specyfiką pracy w branży medycznej – nasi goście żywiołowo uczestniczyli w pogadankach dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

Poznawanie aparatury do diagnozy niedosłuchu

Zakończenie interesującego i pełnego wrażeń spotkania uwieńczyło krótkie podsumowanie pracy uczniów, ocena ich zaangażowania oraz wykazanej aktywności. Każdemu z uczniów, wraz z Panią Wychowawczynią wręczono pamiątkowe Certyfikaty uczestnictwa z zajęciach, na które przygotowały samodzielnie przez siebie wykonane rysunki przedstawiające narząd słuchu i równowagi. Kto wie…może wśród naszych gości są przyszli specjaliści, którzy w przyszłości dołączą do pracy w zespole Centrum Medycznego Sanitas.

Rozdanie certyfikatów

 

Rysunki stworzone przez uczniów w trakcie zajęć: