Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

 

DLA PACJENTÓW  PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNEGO SANITAS

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu krążenia.


Do najistotniejszych czynników ryzyka należą:
- nadciśnienie tętnicze,
- zaburzenia gospodarki lipidowej,
- palenie tytoniu,
- niska aktywność ruchowa,
- nadwaga,
- nieracjonalne odżywianie,
- upośledzona tolerancja glukozy,
- wzrost stężenia fibrynogenu,
- nadmierny stres,
- wiek,
- płeć męska,
- obciążenia genetyczne.

 

O Programie
W ramach Programu zapraszamy na bezpłatne badania:

·         układu krążenia,

·         pomiar ciśnienia,

·         badania biochemiczne krwi,

·         określenie BMI,

·         na badania nie potrzeba mieć skierowania od specjalisty.

 

Do kogo jest skierowany Program
Program skierowany jest do osób w wieku 35 - 55 lat, które nie korzystały z badań układu krążenia w ciągu ostatnich trzech lat i są pacjentami POZ CM Sanitas.

Cele Programu
Program profilaktyki chorób układu krążenia ma na celu: 

  • zmniejszenie umieralności wśród kobiet i mężczyzn z powodu chorób sercowo – naczyniowych
  • zwiększenie wykrywalności oraz skuteczności leczenia chorób układu krążenia w populacji objętej Programem
  • zmniejszenie liczby osób prowadzących niezdrowy tryb życia (nadużywających alkoholu, palących papierosów)
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym wskaźnikiem ryzyka wieńcowego i wdrożenie u tych osób skutecznych działań zapobiegawczo-leczniczych
  • indywidualna edukacja zdrowotna osób objętych programem (i ich rodzin) poprzez kontakt z odpowiednio przeszkolonym personelem medycznym placówek podstawowej opieki zdrowotnej