Badanie HRT

 

  Obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego - HRT (Heidelberg Retina Tomography) jest bardzo technicznie zaawansowanym badaniem obrazowym, analizującym tarczę nerwu wzrokowego na 32 przekrojach optycznych i przedstawiajacym wyniki w formie map i kodów kolorymetrycznych, danych liczbowych oraz diagramów.

  Program analizy komputerowej zakłada porównanie wyniku uzyskanego, jednak aby badanie miało sens powinno być wykonywane zawsze na tym samym aparacie:

  • przy pierwszym badaniu z odpowiednimi parametrami wprowadzonymi do programu jako norma statystyczna dla wieku badanej osoby,
  • przy każdym z kolejnych badań z parametrami badanej tarczy uzyskanymi w jej pierwszym badaniu, którego wynik został zarejestrowany w danym aparacie.

 

Badanie HRT w CM SANITAS wykonują:

 

Dr n. med. Białek Magdalena

Przyjmuje: NFZ/prywatnie